Jak kupić dom na licytacji komorniczej?

old-style-houses-1430653-m (1)Kupno domu po licytacji komorniczej może się okazać całkiem rozsądnym posunięciem, ponieważ wtedy zachodzi szansa kupienia go po zaniżonej cenie. By liczyć się w walce o tą nieruchomość trzeba poznać wszystkie zasady, które dotyczą procedury przetargowej. Warto na przykład wiedzieć, jakie akty rozpoczynają i kończą licytację. Do kupienia do domu na licytacji komorniczej mogą przystąpić oczywiście jedynie osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia. Licytacja domu następuje w miejscu wskazany przez komornika. On również ustala termin jej odbycia.

 

Wszystko podane jest w publicznym obwieszczeniu. Obwieszczenie to jest kontrolowane przez sąd. Sama licytacja rozpoczyna się od wymienienia wszystkich niezbędnych formalności dotyczących przedmiotu przetargu, terminu uiszczenia ceny nabycia czy też prawach, które obciążają nieruchomość. Przedmiotem przetargu może okazać się dom, który jest objęty spisem i oszacowaniem z uwzględnieniem zmian podanych do wiadomości publicznej.