Mieszkanie za kredyt czy wynajem?

Wiele osób staje przed dylematem czy wynajmować mieszkanie, czy też decydować się na zakup mieszkania za kredyt. W przypadku wynajmowania mieszkania oczywiście minusem takiego rozwiązania jest fakt, że pieniądza wpłaca się na rzecz zysku właściciela mieszkania. Bardzo często rata kredytowa może wynosić wraz z kosztami użytkowania mieszkania dokładnie tyle samo co kwota wynajmu mieszkania.

Minusem kredytu hipotecznego jest to, że bardzo trudno w jego przypadku przewidzieć przyszłe możliwości finansowe. Przekłada się to oczywiście na trudności, choćby na możliwe trudności, które mogą pojawić się w przyszłości, gdy straci się pracę, czy też pojawią się inne problemy, które będą znacznie utrudniały regularne spłacanie rat kredytowych. W polskich warunkach na rynku bankowym problemem jest, że przy kredytach kredytobiorca odpowiada za nie całym swoim majątkiem a nie jedynie wartością kupowanej za kredyt nieruchomości. Z tego powodu wszelkie negatywne zmiany na rynkach finansowych wpływające na wzrost wartości kredytu mogą prowadzić do poważnych problemów finansowych na całe życie.