Procedura przetargowa

Oznacza to ni mniej ni więcej to, że możliwe jest nastąpienie zmian w oszacowaniu. Przetarg domu jak i przetarg każdej nieruchomości odbywa się ustnie. Potem wszystko odbywa się tak jak w znanych nam filmach. Wygrywa ten, kto poda najwyższą cenę. Czasem zdarza się tak, że pierwsza licytacja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i nikt nie zdecydował się na zakup domu. Wtedy to komornik musi wyznaczyć drugą licytację. Druga licytacja odbywa się na takich samych zasadach jak ta pierwsza. Jednak zmianą jest to, że kwota wywoławcza jest wtedy mniejsza i stanowi jedynie dwie trzecie pierwotnej sumy oszacowania.

 

Jest to najniższa cena, z a jaką można kupić dom. Po zakończeniu licytacji sąd, który nadzoruje każdą licytację wydaje postanowienie co do przebicia na rzecz licytanta. Postanowienie ogłasza się od razu po przetargu. Wydanie przebicia może być odłożone o tydzień jeżeli zostanie wniesiona skarga, której natychmiastowe rozpatrzenie jest niemożliwe. Jeżeli postanowieni zostanie ogłoszone nie pozostaje nic innego jak oficjalne zamknięcie licytacji. Zamknięcie jej nie oznacza jednak nabycia nieruchomości przez wygranego.