Współdzielona powierzchnia w nieruchomości

Wiele firm w celu zmniejszania kosztów wynajmowania powierzchni decyduje się na wynajmowanie ich w większych nieruchomościach, gdzie funkcjonują również inne firmy. W takim przypadku trzeba jednak bardzo dokładnie sprawdzić warunki zapisane w umowie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przy takim wynajmie istnieje współdzielona powierzchni nieruchomości. Wymusza to określenie kto jest odpowiedzialny za poszczególne części wynajmowanego budynku.

W przypadku większego budynku niezbędne jest określenie kto odpowiada za naprawy, które trzeba na bieżąco realizować w wynajmowanych budynku w zakresie współdzielonej powierzchni. Do takich współdzielonych elementów budynków można zaliczyć klatki schodowe, posesję, na której znajduje się budynek. Ważne przy powierzchni współdzielonej jest również określenie kto opłaca i w jakim stopniu koszty związane z użytkowaniem poszczególnych instalacji sanitarnych, elektrycznych. Takie koszty może ponosić zarówno właściciel budynku, jak też firmy wynajmujące lokale w określonym procencie.